Til innhold

Sara Sægrov Ruud

God utdanning er nøkkelen til et godt liv, og barn med ulike behov må få hjelp så tidlig som mulig. For å få til en bedre utvikling i Risør må det jobbes spesielt med utdanning, næringsutvikling og klima og miljø.