Til innhold

Signy Gjærum

Samfunnsengasjementet har jeg arvet fra moren min. Hun var allsidig småbruker, like aktiv ute som inne. Det arbeidsfellesskapet jeg vokste opp i og senere erfarte da mannen min og jeg sammen drev gård i nærmere 40 år, lærte meg mye. Det kom til nytte i årene som lærer, senere i hotellbransjen og i politisk arbeid; dra lasset sammen. Styre i stort ikke i detalj. Alltid nye muligheter. Frihet kombinert med ansvar for fellesskapet. Forvaltertankegang. Det er gode verdier å legge til grunn for samvær, arbeidsliv og politikk.

Jeg meldte meg inn i sosialliberale, miljøbevisste Venstre midt på 70 – tallet og var i et par ti- år aktiv i lokalpolitikken fra midt på 80 – tallet. Så gjorde jeg « comeback” ved valget i 2011.

Det er sammenhenger og virkninger av tiltak og rammebetingelser som interesserer meg mest; det begynte og har fortsatt med miljøpolitikk og konsekvenser av « uvettig» framferd, har fulgt meg når det gjelder viktigheten av barnehage, skole og hvordan barn og unge vokser opp og likedan innenfor arealdisponering og byutvikling, innen arbeids- og næringspolitikk. Klok ressursforvaltning må til- av natur, mennesker og økonomi.

Jeg var ferdig på lærerskolen i 1968 og tok senere tilleggsutdanning i engelsk, kulturfag, spesialpedagogikk og arbeidsrett. Jeg arbeidet i Skienskolen i mange år. Jeg har drevet gård sammen med min mann og var i en årrekkke daglig leder ved Thon Hotel Høyers, fram til oppnådd pensjonsalder 67 år. I 2006 overlot vi gården til neste generasjon og bygde et omstridt hus i Snipetorp.

I inneværende periode sitter jeg i bystyret og er nestleder i Hovedutvalget for oppvekst. Jeg er medlem av Samarbeidsutvalgene for Stigeråsen skole, Kulturskolen og Voksenoplæringa, styremedlem i Skien Dalen Skipsselskap, Telemarkskanalen Regionalpark og Gea Norvegica Geopark

Mine politiske verdivalg kan jeg kort oppsummere slik;
  • Sikre god oppvekst, den vrer livet ut
  • Liberal i alle sammenheng, styre i stort og slippe løs i det små
  • Ta forvalteransvar – til beste for samtid og kommende generasjoner
Av mer konkrete enkeltområder, tar jeg med
  • Oppvekst er pri 1
  • Byutvikling i all sin bredde, også arkitektur
  • Rammebetingelser for næring
  • Utvikle bygder og bydeler på deres premisser
  • Kommunen som eier og arbeidsgiver
  • Økonomistyring som grunnlag for god drift