Til innhold

Siri Engesæth

Siri Engesæth har vært medlem i Venstre siden hun var 13 år. Hun har jobbet politisk med næringsutvikling og miljø utenfor partipolitikken, men sitter i dag i Akershus fylkesting og som nestleder i Bærums utvalg for Miljø, klima og kommunalteknikk.

Født: 1969 Bosted: Jar

Siri Engesæth bor på Jar og har lang fartstid i Venstre med tidligere verv i Aust-Agder, Møre og Romsdal, Hordaland og i Oslo på bydels-, Oslo og nasjonalt nivå. Engesæth har tre barn og er utdannet antropolog med påbygging innen ledelse fra NTNU. Hun er på 3.plass på Akershus fylkestingslisten.

– Min viktigste erfaring i forhold til politisk arbeid i Bærum er tidligere arbeid med samferdsels- og mobilitetsplaner for store virksomheter. Måten trafikken til Fornebu fra Oslo er organisert i dag er helt uholdbar. Jeg har alltid vært opptatt av å få gode miljøtiltak til være kostnadssvarende slik at de som velger å bruke sin tid og ressurser på miljøgod virksomhet, være seg offentlig eller privat næring, får igjen for strevet. For Bærum er samarbeidet med fylket, Oslo og regionen rundt helt sentralt, sier Engesæth.

Engesæth tok hovedfag på konsekvensene av utviklingen av oljeindustrien i Alaska og har siden påbygget dette med EU-studier, industriell økonomi, industriell prosjektledelse og desruptiv teknologi som driver for virksomhetsendringer. Hun har vært daglig leder, faglig leder og internasjonal leder i Bellona. Hun har erfaring med næringspolitikk internasjonalt fra en periode i NHO. Hun har også vært leder for den europeiske paraplyorganisasjonen Seas At Risk i Brussel. Etter en periode med strategisk og finansiell rådgiving etablerte hun sitt eget AS, Sfere AS, og ble en av tre partnere i selskapet Vox Politica AS, som også er sekretariat for Forum for Reiseliv og Forum for Miljøteknologi.

Engesæths viktigste saker er:
Effektiviserings- og miljøforbedringsmuligheter som følge av ny teknologi
Organisering av arbeidslivet i forhold til transportutfordringene, herunder mobilitetsplaner
Næringspolitikk som muliggjør nyskaping for de store og etablering og utvikling av de små og mellomstore