Til innhold

Stian Lund

Stian Lund

Jeg vil prioritere ny E18 med fire felt i indre linje fra Pinesund til Tvedestrand. Dersom linje 30 velges, må veien framføres i tunnel gjennom Husfjell. Jeg ønsker en aktiv, offensiv satsning på nye industritomter langs E18 for å skape nye muligheter for hele kommunen.