Til innhold

Stig M. Halvorsen (36)

Kommunestyrerepresentant og medlem av Hovedutvalg for miljø, kultur og næring.

Bosted: Stavern

Utdanning og yrke: Statsviter. Jobber som seniorrådgiver og prosjektleder i NTT Data Business Solutions.

Politiske verv og organisasjonserfaring: Vært medlem i Venstre i et halvt år. Var leder av Høyres Studenterforening i Kristiansand. Medlem av Stavern og Varden Vel fram til våren 2023.

Stigs hjertesaker: Gode og fine skoler med frisk luft. At byutvikling er en investering for å tiltrekke seg folk og bedrifter. Og at en inkluderende kommune med plass til alle, blant annet handler om muligheten til å bli hørt og hvordan vi skal bevege oss i byene. Ved å tilrettelegge for mer nærdemokrati og gi myke trafikanter bedre forhold, vil innbyggerne snakke mer sammen og føle mer tilhørighet – og til slutt har vi skapt steder der folk trives.

Hvorfor er Venstre ditt partivalg? Venstre har ikke ideologiske skylapper. Venstre fremstår, i større grad, å ta inn over seg forskning og dermed endre politikk hvis et standpunkt ikke lenger kan argumenteres for. Dét – og en sosialliberal profil som ikke søker å innskrenke enkeltindividet – er viktig for meg.

Stig om Stig: Har stort engasjement! Og stor leselyst. Jeg tror jeg er en av de få som liker å lese rapporter. Har ofte flere baller i luften, og tidvis er det vanskelig å plukke ned de viktigste. Jeg håper folk oppfatter meg som løsningsorientert og utålmodig.