Til innhold

Tobias Waage Bremnes

Tobias Waage Bremnes

Alle barn og unge har rett til en oppvekst fri for bekymring og fylt med latter, lek og nysgjerrighet. Derfor må vi sikre og motivere barn til å utforske og dyrke egne interesser, uansett familiebakgrunn og inntektsnivå.

EN FRIERE SKOLE SOM SER ENKELTELEVEN

Vi i Venstre anerkjenner at alle elever er unike og har ulike styrker og utfordringer. Derfor ønsker vi en friere skole som er tilpasset enkelteleven, og som oppleves motiverende for både elever og lærere.

For oss er det også viktig å møte elever med tillit. Derfor ønsker vi at elevene selv skal få bestemme hvilken videregående skole de skal gå på. I fylkestinget skal Venstre sørge for at det gjeninnføres fritt skolevalg i hele det nye Akershus.

INKLUDERING OG DELTAKELSE

Å delta på en fritidsaktivitet er gøy, sosialt og godt for helsa. Derfor ønsker vi at alle som ønsker, skal få delta på en fritidsaktivitet. Vi i Venstre skal arbeide for at alle inkluderes, og at økonomi ikke skal være en barriere for deltakelse. Derfor ønsker vi blant annet å innføre et fritidskort. Vi vet også at Kulturskolen i Asker er blant Norges dyreste og at det er lange ventelister. Derfor ønsker vi å senke prisen på og opprette flere plasser hos kulturskolen.

BILLIGERE OG BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT

God, billig og tilgjengelig kollektivtransport er viktig for å kunne dra på jobb, møte venner eller delta på fritidsaktiviteter. Derfor jobber Venstre for å bedre busstilbudet og senke kollektivprisene. Et viktig tiltak for å få til dette er å endre Ruters sitt sonesystem som i dag deler Asker i tre. Vi ønsker at hele Asker skal i samme takstsone, og å bedre busstilbudet sør i kommunen.

EN GOD OG TRYGG STUDIETID

Å begynne å studere kan være både utrolig gøy, men også utfordrende og ensomt. Det er vanskelig å få studentbolig, og mange sliter med å få økonomien til å gå opp. Flere undersøkelser viser også at stadig flere studenter sliter med den psykiske helse. Derfor ønsker vi i Venstre å øke studiestøtta til 1.5G, bygge flere studentboliger og sørge for at det eksisterer gode velferdstilbud for studenter.