Til innhold

Tone Lind Jørgensen

Vær deg selv. Alle andre er opptatt.

 

Utdanning og yrke

Utdannet Master of Art fra UCLA. Hun har arbeidet som journalist, kommunikasjonsrådgiver og med kulturprosjekter som selvstendig næringsdrivende. Og hun har arbeidet med norske studenter på studiesemestre i USA og Brasil.

Politiske verv/politisk erfaring/organisasjonserfaring

Tone engasjerte seg i Venstre for drøye tre år siden, men har alltid vært politisk engasjert. Hun har innehatt ulike verv i denne perioden, og er nå engasjert i Tønsberg kommune, Vestfold og Telemark fylke, kvinnelagene og Færder kommune. Hun var valgkampkoordinator for Tønsberg Venstre til lokalvalget i 2019, og hadde en lærerik og intens valgkamp får byen og for Færder kommune, der hun stilte til valg.

“Min stemme gikk til Venstre”

Venstre er et innovativt parti med sosialt, liberalt og grønt program. Det setter skole og dannelsesprosjektet høyt, og har engasjement for kulturmiljøer og kulturarven vår. Derfor falt valget til Tone på Venstre.

Tones politiske prioriteringer

Som sosialliberal vil Tone kjempe for at vi kan ta de valgene vi trives best med, men samtidig være bevisste ansvaret for samfunnet rundt oss. Hun tror den individuelle frihet slutter der andres frihet begynner. Og hun vil arbeide for at våre innbyggere får frihet fra unødvendig offentlig innblanding, byråkrati og skjemavelde. Ny teknologi må brukes til å gjøre livene våre enklere og bedre, ikke til kontroll og overvåkning.

Tone tror på mulighetene som ligger i vår flotte natur, i kulturlandskapet og vår unike trehusbebyggelse. Vi må ta med oss fortiden inn i fremtiden. Det er viktig for folkehelsen og skaper attraktive samfunn. Om vi verner og foredler, ikke river og raserer, så vil det gi grunnlag for kulturbaserte næringer for kommende generasjoner. Vi får attraktive lokalmiljøer når innbyggerne får delta i stedsutviklingen, og når vi satser på grønne verdier.

Menneskeskapte klimaløsninger kan reversere den menneskeskapte klimakrisen, og innovative løsninger vil danne grunnlag for nye næringer. Vi må investere i forskning og utvikling på nye produkter, alternative energikilder, løsninger for sirkulærøkonomi, ny teknikk for avfallshåndtering, massivtrehus og økologisk matvareproduksjon. Vi bør bruke insentiver for å vri forbruket mot sunne løsninger fremfor å bruke avgifter og tvang.

Om vi ser på den aldrende befolkningen som en mulighetsbølge og ikke en eldrebølge, så kan vi se eldre som en ressurs. Stadig flere av oss lever stadig lenger, og vi bør se på hvordan eldre kan inkluderes, på individuelt tilpassede løsninger for bolig og omsorg, og ny teknologi. Sosialt entreprenørskap og omsorgstjenester er sentralt, og vi bør satse på nye boformer i fellesskap på tvers av alder.

Men grunnlaget for et godt samfunn, testen på hvordan vi lykkes som samfunn, er i første rekke barna. Vi må gi bedre omsorg, særlig for de første klassetrinnene. Små barn skal ikke være hjemme alene, de skal ikke gå sultne på skolen eller bruke kveldene på vanskelige lekser. Om vi skal gi barn like muligheter til å lykkes er heldagsskole svaret. Også barn har krav på en normal arbeidsdag, og på fritid med venner og familie. I skolen bør praktiske og estetiske fag oppvurderes, og skoledagen gi et bredt tilbud med en god blanding av tyngre fag og lystbetont læring .

Om vi har robuste barn, så får vi sunne ungdommer. Det vil stilles større krav til neste generasjon enn til noen generasjon tidligere, og samfunnet må gjøre sitt for at de blir godt rustet til å ta ansvar, bli produktive samfunnsborgere og leve gode liv. For det er jo det alt strevet handler om, opplevelsen av lykkelige dager i harmoni med oss selv, våre nærmeste og med naturen rundt oss.