Til innhold

Torbjørn Solhaug Mjåseth

Fredrikstad trenger en endring, og Venstre skal være et reelt alternativ for den endringen. Med en skole som er tilpasset eleven, en boligpolitikk for alle, og en satsning på å få flere ut i arbeid, kan Fredrikstad bli den beste byen å bo i.

Hvem er Thorbjørn?

Torbjørn Solhaug Mjåseth kommer fra Askvoll kommune i Sunnfjord, og har bodd i Fredrikstad siden 2020. Han har vært aktiv i Askvoll Venstre i perioden 2019-2020, og er aktiv i Fredrikstad Venstre siden han flyttet hit. Han bor nå på Rolvsøy og går studiespesialisering på Greåker videregående skole.

Torbjørn har bakgrunn som nevnt både fra lokalpolitikken, men har også erfaringer fra ungdomspolitikken. Han deltok aktivt i valgkampen i 2021 og tok debatter på de fleste skolene i Nedre Glomma. Han er for tiden leder av Nedre Glomma Unge Venstre, 1. nestleder av Viken Unge Venstre og som medlem av Unge Venstres landsstyre.

Hjertesaker:

Når det gjelder politikk er han opptatt av en bærekraftig fremtid, som både skal sikre individet frihet, og bevaring av naturen.

Han er også opptatt av en god skole som er tilpasset eleven, og et boligmarked for alle.

– En god Fredrikstadskole
– Fredrikstad som en bærekraftig kommune
– Et boligmarked for alle