Til innhold

Torhild Wibe

Portett av Torhild Wibe-

Dette er mine hjertesaker

  • Ta vare på og utvikle helsetjenestene og eldreomsorgen
    Vi trenger flere korttidsplasser og heldøgns omsorgsboliger i årene som kommer. Dette mener jeg vi løser best ved å ta vare på og utvikle enhetene og fagmiljøene som vi allerede har. Samtidig trenger vi en omstilling til å gi våre ansatte mer tillit. Derfor bør vi fase ut resultatbasert målstyring og rapportering til fordel for mer tid til pasientene og til ansattes faglige utvikling.
  • Inkludere mennesket og pårørende i å skape tjenestene
    De beste tjenestene skaper kommunen i samarbeid med menneskene det angår. Jeg vil derfor utvikle bedre medvirkning med brukerne. Menneskene rundt tilbyr også ressurser som jeg mener vi bør ivareta bedre. Vi bør derfor være på tilbudssida når foreldregrupper kommer med egne boliginitiativer, eller når pårørende ber om sterkere avlastning for å stå i omsorgen sammen med kommunen.
  • Kjempe for frihet til et fungerende fastlegetilbud
    Fastlegesituasjonen er kritisk og må løses fort. Vi kan og vil opprette flere lokale hjemler, men jeg tror ikke det løser rekrutteringsutfordringene alene. Vi vil derfor blant annet utvikle mentorordninger som gjør det tryggere for nye fastleger å starte, og vi bør satse på kommunale legesenter dersom det trengs for å skaffe legene vi mangler.