Til innhold

Trond Svandal

Byen er et samspill mellom mennesker, bygninger og naturen. Byen kan bare bestå hvis vi tar vare på marka, på elva og – ikke minst – på alle lokalsamfunnene i kommunen.

Hvem er Trond?

Trond Svandal har vært Venstres gruppeleder i Fredrikstad bystyre siden 2015. Han har sittet i formannskapet og er nå medlem i primærnæringsutvalget og det rådgivende mangfolds- og inkluderingsutvalget.

Han er aktiv i partiet Venstre. Han er nestleder i fylkeslaget og har sittet i Venstres landsstyre siden 2019. Han har tidligere vært leder for Fredrikstad Venstre (2013-2016) og styremedlem i Østfold Venstre i 2018.

Trond er utdannet historiker fra Universitetet i Oslo. Han jobber i dag i det interkommunale selskapet Arkiv Øst, men har tidligere vært ansatt både ved UiO, Fredrikstad Museum og i Sarpsborg kommune. Han har et stort engasjement for Østfolds og Fredrikstads historie, og har vært en aktiv formidler av historien gjennom mange år.

Mine hjertesaker

Naturen i og rundt Fredrikstad er viktig for meg. Vi må bli enda flinkere her i Fredrikstad å ta vare på de små grønne lommene, Marka, landbruksjorda og ikke minst må vi gjøre en stor innsats for å redde Oslofjorden. Samtidig står verden i en klimakrise som krever at vi må ta vår del av klimakutt også i Fredrikstad.

Gode og menneskevennlige bymiljø har alltid vært viktig for meg. Jeg vil få tilbake en mer mangfoldig bruk av farger på hus og bygårder i Fredrikstad. Jeg vil ha en byutvikling for mennesker, med god arkitektur og kvalitet. Fredrikstad vokser og er en moderne by. Den byen må vi bygge for folk.

Det å være politiker handler først og fremst om å gjøre hverdagen til folk litt bedre. Ufrivillig utenforskap hindrer folk fra å kunne leve frie liv og er vår største utfordring. Mine år i Fredrikstad-politikken har bare styrket engasjementet for sosialpolitikk. Det å gi alle reelle muligheter til en jobb, utdanning og til å leve meningsfulle liv, er vår aller største oppgave.

Jeg håper å være en politiker som hever stemmen for dem som i ikke alltid roper så høyt selv, enten det er de rusavhengige, fattige, syke eller dem som på en eller annen måte faller utenfor flertallssamfunnet.

Det å ruste opp og styrke Fredrikstadskolen er viktig for meg og Venstre. Fredrikstadskolen må motivere barn og unge til læring. Da må lærerne ha gode arbeidsvilkår og skolene bedre rammer enn i dag. Vi lokalpolitikere har en stor rolle i å sikre alle barn og unge gode oppvekstvilkår. De må få muligheter til kunnskapen og gode verktøy til selv å skape seg frie og gode liv.

Trond med partileder Guri Melby på Venstres landskonferanse i april 2023