Til innhold

Veronica Hove

Veronica Hove

Den voksende eldre befolkningen må få den hjelpen de trenger for å kunne bo lengst mulig hjemme når helsen svikter. Det er vel så viktig at mennesker med funksjonsnedsettelser får tilrettelegging i hjemmet eller i en omsorgsbolig, i takt med sine endrede behov.

Veronica Hove har vært medlem i Frogn Venstre i ca 35 år, hun har fra 1 januar 2020 vært vara i Hovedutvalget for Helse, Omsorg og Sosiale tjenester og fra november 2020 fast medlem i utvalget.

Veronica er 73 år, gift og har tre barn og 2 barnebarn. Hun har bodd i Drøbak fra 1978, og jobbet i PPT i Frogn kommune fra 1987 til hun ble pensjonist i 2012. “Etter det har jeg brukt tid til frivillig arbeid, fra 2020 også med politisk arbeid i Venstre” sier Veronica.

Hun er aktiv på mange arenaer; leder DFI gruppe 13, som driver med idrett for funksjonshemmede, hun leder en turgruppe i regi av Frivilligsentralen og Frognmarkas venner og er i tillegg aktiv i U3A der hun leder kunstgruppen.

Veronica setter stor pris på det Drøbak og omegn har å by på av småbymiljø, kunst og kultur,
nærheten til sjø og strender og marka med fine turmuligheter.
“Mye har skjedd i de 40 årene jeg har bodd her, men det spesielle med Drøbak; småbymiljøet,
nærheten til sjøen og marka med fine turmuligheter er her fortsatt. Jeg ønsker å være med å sikre
at disse kvalitetene blir hegnet om slik at kommende generasjoner også kan glede seg over livet i
Drøbak.”

I Hovedutvalget der hun sitter blir hovedoppgaven å sikre at den voksende eldre befolkningen får
den hjelpen og omsorgen de trenger for å kunne bo lengst mulig hjemme når helsen svikter. I tillegg til de eldre, er det viktig at mennesker med funksjonsnedsettelser får tilrettelegging i hjemmet eller i en omsorgsbolig, i takt med sine endrede behov.