Til innhold

Vibeke Larvoll

Jeg er 47 år og kommer fra Kolbotn, men siden 2011 har jeg bodd på Bratsberg i Skien, med samboer og 3 barn.
Jeg er med i Venstre fordi det er et fremtidsrettet og sosialliberalt parti. Det betyr at Alle skal ha frihet til å leve gode liv, med frihet til å velge hva som er et godt liv. Samtidig skal fellesskapet ta vare på de som trenger det.

Vi vil være et moderne parti, som ikke bruker ressurser på å reversere til slik var før, men hellerbruke de begrensede ressursene vi har til å ta Skien og Grenland fremover.
Lokalt vil Skien Venstre ha et grønt og levende lokalsamfunn
Skien har en fantastisk blanding av vann, fjell, landbruk, natur, kulturlandskap og by. Dette må vi ta vare på og gjøre tilgjengelig for flest mulig!
Vi vil ha et lokalsamfunn som kan ta gode klima- og miljøvalg; Vi vil ha ENØK-tiltak, togstopp i fjellet, billig kollektivtransport og gode gang- og sykkelveier. Skien skal også være en by som satser på innovasjon og på et grønt næringsliv.

Vi vil satse på barn og unge!
Gode barnehager og skoler vil gi våre barn et godt utgangspunkt for voksenlivet. Vi vil støtte at skoler har miljøterapeuter/sosialarbeidere/helsesøster i tillegg til lærere. Vi mener også at skolene bør få frihet til å innrette undervisningen på en måte som de mener er riktig for sine elever, gjerne med en mer praktisk innrettet skolehverdag.
Vi har mange gode barnehager i byen, både offentlig og private, som vi ønsker at skal være tilgjengelige når man trenger en barnehageplass. Vi vil derfor ha rullerende barnehageopptak.

Vi vil ha gode helse- og omsorgstjenester
Det betyr at vi må sørge for attraktive arbeidsplasser i helsetjenesten, og at vi må gi de som ønsker det tilbud om heltidsstillinger. Dette vil sørge for stabilitet og kompetanse i tjenestene. Vi mener
også at private aktører bør kunne tilby helse- og omsorgstjenester som et supplement til det offentlige.
Personer som er svekket av på grunn av sykdom eller alder skal også få leve sitt gode liv. Det betyr at det så langt som mulig bør legges til rette for personlige valg også i helse- og omsorgstjenestene.

Personer med rusproblemer skal primært møtes av helsetjenesten og ikke straffeapparatet. Dette er særlig viktig for de unge som er på vei inn i et liv med rusmisbruk. I vårt program finner du konkrete forslag til hvordan dette kan gjøres.