Til innhold

Willy Thorsen

Videreføre to-timers gratis parkering fra 1. september til 31. mai. Etablere universell utformet kyststi fra Flisvika til Randvik. Oppgradere bobilpark på Tjenna med serviceanlegg og ny betalingsordning
for hele området.