Mer turisme på lag med miljøet

Reiselivet er viktig for å opprettholde bosetting og lokal verdiskaping i hele landet. Vi er opptatt av at næringen skal utvikle seg på en måte som spiller på lag med miljøet.

Norge er et fantastisk reisemål, men korte turistsesonger kan være en belastning for naturen. Vi vil styrke Norge som helårlig reisemål og øke sysselsettingen ved satsing på produktutvikling og markedsføring i samarbeid mellom Innovasjon Norge og reiselivsbedriftene. 

Vi vil gi de kommunene det gjelder, muligheten til å etablere et besøksbidrag som kan brukes lokalt for at områdene turistene besøker, kan håndtere menneskemengdene i høysesongen. Vi vil i tillegg sikre at avgift ved tilrettelagte parkeringsplasser også kan brukes for å legge til rette for stier i nærområdet.

Dette vil Venstre gjøre

  • Vi vil styrke Norge som helårlig reisemål og øke sysselsettingen ved satsing på produktutvikling og markedsføring i samarbeid mellom Innovasjon Norge og reiselivsbedriftene. 
  • Vi vil styrke Norge som helårlig reisemål og øke sysselsettingen ved satsing på produktutvikling og markedsføring i samarbeid mellom Innovasjon Norge og reiselivsbedriftene. 
  • Vi vil også sikre at avgift ved tilrettelagte parkeringsplasser også kan brukes for å legge til rette for stier i nærområdet