Til innhold

Guri Melby

Guri Melby

Å satse på læreren er å satse på eleven

Guri Melby  (1981, fra Orkdal) er  leder i Venstre og stortingsrepresentant for Oslo.

Noen fakta om Guri

 • Partileder i Venstre
 • 40 år
 • Oppvokst i Orkdal
 • Bor i Oslo
 • Utdannet lærer
 • Kjører elbil av den eldre utgaven og sykler når hun kan
 • Veldig glad i små og store friluftsturer.
 • Kunnskaps- og integreringsminister i Erna Solbergs blågrønne regjering.
 • Ble kommunestyrerepresentant da hun var 18 år.

Klima

Klimaendringene er en av de største utfordringene vi står overfor. Jeg vil at Norge skal gå foran og kutte utslippene. Vi må planlegge byene og tettstedene våre slik at folk kan la bilen stå, og heller gå, sykle og reise kollektivt. Mitt mål er å gjøre det enkelt for folk å ta grønne valg i hverdagen, sier Guri Melby.

Guri Melby

Partivalg er et klimavalg

– Klimapolitikk kan ofte virke overveldende. Ikke alle har tid til å sette seg inn i hva som er det «perfekte klimavalget». For mange nordmenn er det for vanskelig å leve miljøvennlig i dag, sier Guri.

Høsten 2020 tok Guri over som Venstres nye partileder. I sin første valgkamp gikk hun til valg på å løse klimakrisen – på vanlige folks premisser.

Med to små gutter og en 24/7-jobb som partileder og kunnskapsminister, lærte Guri at hverdagen for de fleste familier handler om hva som er raskest, rimeligst og mest praktisk.

– Ditt viktigste miljøvalg er derfor hvilket parti du stemmer på ved valg, legger hun til.

[…] et bevis på at Venstres politiske løsninger funker. De gir faktiske utslippskutt – uten å moralisere over valgene folk tar.

Guri Melby

Skole

– Vi trenger kunnskap for å løse klimautfordringene, utvikle det nye næringslivet og ta i bruk moderne velferdsteknologi. Da trenger vi også en skole i verdensklasse. Skal vi nå målet om en bedre skole, må vi ha motiverte lærere som er kompetente og trygge voksne. Å satse på læreren er å satse på eleven, sier Melby.

Oppvekst

– En god oppvekst handler om gode barnehager og skoler, trygge nærmiljø og et sosialt sikkerhetsnett som ser barnefamiliene og målretter tiltakene mot dem som trenger det mest, sier Guri Melby.

Hør podkast med Guri

Hør podkasten “Fire nye år” med Guri tatt opp fire dager etter at hun blir partileder

I denne episoden snakker Guri om hvordan hun kom inn i politikken, om tilfeldighetene som gjorde at hun ble værende etter både nederlag og nye faser i livet, om karaoke og om å bli gjenkjent på gaten. Og ikke minst forteller Guri om å kombinere et politisk liv med andre interesser og drømmer.

(Med Mona Lindseth. Spilt inn september 2020.)

Abonner på podkasten: Anchor | Apple Podcasts | Google PodcastsSpotify

Flere fakta om Guri

 • Guri var kunnskaps- og integreringsminister i Erna Solbergs blågrønne regjering (2020-2021). Guri var tidligere medlem i Venstres sentralstyret og leder for Venstres programkomite 2021 (Hun ledet også arbeidet med Venstres stortingsvalgprogram for perioden 2013-2017).
 • Guri var fast møtende vararepresentant på Stortinget mens Trine Skei Grande satt i regjering, og var Venstres finanspolitiske talsperson.
 • Guri var byråd for miljø- og samferdsel i Oslo (2013–2015). Etter kommunevalget i 2015 ble hun gruppeleder for Venstre i Oslo (2015–2018) og nestleder i samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo bystyre.
 • Hun har også vært bystyrerepresentant i Trondheim i perioden 2007–2011, og medlem av Orkdal kommunestyre i 1999–2007.
 • Guri har en mastergrad i nordisk fra NTNU.