Til innhold

Guri Melby

Guri Melby

Å satse på læreren er å satse på eleven

Guri Melby (1981, fra Orkdal) er leder i Venstre og stortingsrepresentant for Oslo.

Guri var kunnskaps- og integreringsminister i Erna Solbergs blågrønne regjering (2020-2021). Guri var tidligere medlem i Venstres sentralstyret og leder for Venstres programkomite 2021 (Hun ledet også arbeidet med Venstres stortingsvalgprogram for perioden 2013-2017).

Guri var fast møtende vararepresentant på Stortinget mens Trine Skei Grande satt i regjering, og var Venstres finanspolitiske talsperson.

Guri var byråd for miljø- og samferdsel i Oslo (2013–2015). Etter kommunevalget i 2015 ble hun gruppeleder for Venstre i Oslo (2015–2018) og nestleder i samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo bystyre.

Hun har også vært bystyrerepresentant i Trondheim i perioden 2007–2011, og medlem av Orkdal kommunestyre i 1999–2007.

Guri har en mastergrad i nordisk fra NTNU.

Klima

Klimaendringene er en av de største utfordringene vi står overfor. Jeg vil at Norge skal gå foran og kutte utslippene. Vi må planlegge byene og tettstedene våre slik at folk kan la bilen stå, og heller gå, sykle og reise kollektivt. Mitt mål er å gjøre det enkelt for folk å ta grønne valg i hverdagen, sier Guri Melby.

Venstre vil gjøre Norge til et utstillingsvindu for de miljøvennlige og moderne løsningene. Et miljøvennlig samfunn er et godt samfunn.

Guri Melby

Skole

– Vi trenger kunnskap for å løse klimautfordringene, utvikle det nye næringslivet og ta i bruk moderne velferdsteknologi. Da trenger vi også en skole i verdensklasse. Skal vi nå målet om en bedre skole, må vi ha motiverte lærere som er kompetente og trygge voksne. Å satse på læreren er å satse på eleven, sier Melby.

Oppvekst

– En god oppvekst handler om gode barnehager og skoler, trygge nærmiljø og et sosialt sikkerhetsnett som ser barnefamiliene og målretter tiltakene mot dem som trenger det mest, sier Guri Melby.