Foto: Kevin Johnsen

Fylkesårsmøte Innlandet Venstre 2021

Lenke til møterom er tilsendt på epost til de som er påmeldt. Kontakt Kristian dersom du mangler. [email protected].

Viktige frister:

LENKE TIL 2.UTKAST STORTINGSVALGPROGRAM

INNLANDET VENSTRE – ÅRSMØTE 2021 – PROGRAM 3.versjon

INNLANDET VENSTRE – ÅRSMØTE 2021 – STRATEGIPLAN

INNLANDET VENSTRE – ÅRSMØTE 2021 – DELEGATBEREGNING

INNLANDET VENSTRE – ÅRSMØTE 2021 – FULLMAKTSSKJEMA

INNLANDET VENSTRE – ÅRSMØTE 2021 – ÅRSMELDING 2020 FYLKESSTYRET

INNLANDET VENSTRE – ÅRSMØTE 2021 – RAPPORT FRA VENSTRES FYLKESTINGSGRUPPE 2020

INNLANDET VENSTRE – ÅRSMØTE 2021 – RESULTAT 2020

INNLANDET VENSTRE – ÅRSMØTE 2021 – FORSLAG TIL BUDSJETT 2021

INNLANDET VENSTRE – ÅRSMØTE 2021 – ÅRSMELDING UNGE VENSTRE

INNLANDET VENSTRE – ÅRSMØTE 2021 – FORSLAG LANDSMØTEUTSENDINGER

INNLANDET VENSTRE – ÅRSMØTE 2021 – STYRETS FORSLAG TIL VALGNEMND

INNLANDET VENSTRE – ÅRSMØTE 2021 – KONTINGENT

INNLANDET VENSTRE – ÅRSMØTE 2021 – FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN

INNLANDET VENSTRE – ÅRSMØTE 2021 – FYLKESSTYRETS FORSLAG TIL KONSTITUERING

Forslag til politiske uttalelser:

1- Klimakamp og lokalt selvstyre – Tynset og Alvdal Venstre

2- Forestias sirkulærfabrikk – Kongsvinger, Våler og Åsnes Venstre

3- Økonomisk støtte hybelungdom – Stor-Elvdal Venstre

4- Mjøssykehuset må realiseres – Asle Lundene Gladhaug

5- Sykehusdebatten i Innlandet, hva med pasientene – Stange Venstre

6- Sats på Kongsvingerbanen – Åsnes og Kongsvinger Venstre

7- Ta skogen tilbake – Innlandet Unge Venstre

8- Dyr har egenverdi – Innlandet Unge Venstre

9- Kvalitet i alle ledd – Hamar Venstre

10- Jernbane – Elverum Venstre

11- Fremtidig sykehusstruktur – Elverum Venstre

12- Framtidig sykehusstruktur i Innlandet – Elverum Venstre

13 – For elever uten mat og drikke, virker selv den beste lærer ikke – Stine Hansen

14- Sykehusstrukturen i Innlandet må utredes på nytt – Lillehammer Venstre

15- Psykisk helse – Lillehammer Venstre

16- En tid for revitalisering av totalforsvaret – Øystein Håkonsløkken

Innsendt etter fristen

17- Videregående opplæring – Søndre Land

 

Endringsforslag til stortingsvalgprogrammet

Forslag fra Jo Are Brænden

Forslag fra Sjur Skjævesland

Forslag fra Sjur Skjævesland (2)

Forslag fra Stig Vaagan

Forslag fra Erik Ringnes

Forslag fra Inger Noer

Forslag fra Benedicte Røvik