Temamøte: Den grønne og menneskevennlige transportbyen

Er det plass til både elsparkesykler, sykkel, gående, kollektivtransport og bil i fremtidens Oslo?

Vær med og bestem vår nye politikk på grønn mobilitet! Velkommen til åpent temamøte med mål om å gi innspill til Oslo Vs programarbeid. Du trenger ikke være medlem for å delta.

PROGRAM
18:00 Velkommen v/ Naomi Ichihara Røkkum, leder av programkomiteen og nestleder i Oslo Venstre
18:05 Oslo Venstres politikk for gående, syklende, sparkesyklende og kjørende v/bystyrerepresentant Marit Vea
18:15 Raske «pechakucha»-foredrag fra innledere
18:50 Pause
19:00 Diskusjon! Alle inviteres til å diskutere hvordan vi blir den mest grønne og menneskevennlige transportbyen.
19:45 Avslutning

Bekreftede innledere:
Syklistforeningen, Elbilforeningen