Vårakademiet 2023

Vil du lære mer om Venstre? Har du ambisjoner om å bli politiker? Har du lyst til å bli kjent med flere liberale folk?

Bli klar for valgkampen Vårakademiet på Edvard Munch videregående skole. Arrangementet er gratis og åpent for alle medlemmer av Oslo Venstre.

Her vil du kunne møte mange av våre kandidater og stortingsrepresentanter, få delta på spennende skoleringer, og delta i politiske verksteder og diskusjoner.

I tillegg blir det mingling og fest på Venstres hus etterpå.

Påmeldingsfristen er utløpet. Kontakt oss på [email protected] dersom du ønsker å delta.

Program

10:00 – 10:45 Velkommen og bli kjent med deltakerne med Olav Ranes, nestleder i Oslo Venstre

11:00 – 11:45 Toppkandidatene Hallstein Bjercke og Marit Vea

12:00 – 12:40 Parallellsesjoner

Kandidatskolering: Hvordan jobbe med lokalpressen – del en med toppkandidat Hallstein Bjercke

Valgkampplanlegging: Venstres velgere i Oslo – og hvor de er å finne med Johanne Waaler i Valgkamputvalget

Politisk tema og diskusjon med kandidat Anna Dåsnes

12:50 – 13:30 Parallellsesjoner

Kandidatskolering: Hvordan jobbe med lokalpressen – del to med toppkandidat Hallstein Bjercke

Valgkampplanlegging: Venstres profil, kommunikasjonsplakat og materiell med kommunikasjonsrådgiver Baard Salvesen

Politisk tema og diskusjon: Oslos helsehus med bystyrerepresentant Julianne Ferskaug

13:30 – 14:15 Lunsj

14:15 – 15:15 Slik vinner i valget i Oslo – presentasjon og workshop

med valgkampsjef Kristin Marken

15:15 – 15:30 Rekruttering med Sebastian Øyrehagen

15:45 – 16:30 Parallellsesjoner:

Kandidatskolering: Livet som folkevalgt – muligheter og krav med sekretariatsleder Boye Bjerkholt

Valgkampplanlegging: Slik vinner vi mangfoldsstemmene med Ismail Ali Hussein, leder av Mangfoldsutvalget

Politisk tema og diskusjon: Slik når vi klimamålene med ungdomskandidat Tejn Rolland

16:45 – 17:00 Avslutning med nestleder Olav Ranes

18:00 – 22:0 Fest på Venstres hus (Møllergata 16)