— Byrådet fortsetter kultur- og kollektivsatsingen

Byrådet har gjort viktige grep både for miljøet, kollektivtrafikken og for Munch-museet. Samtidig sikret utbygging av Tjuvholmen og Bjørvika som er viktig for fullføring av Venstres visjon om Fjordbyen, sier Leon Bodd, dagens gruppeleder i Oslo Venstres bystyregruppe og påtroppende gruppeleder, Ola Elvestuen, om budsjettet som ble lagt fram onsdag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 20 år siden.**

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen

Oslo Venstres leder og påtroppende gruppeleder, Ola Elvestuen er fornøyd med at satsingen på Oslo Sporveier fortsetter.

— Styrket egenkapital til Oslo Sporveier med 800 millioner kroner som er viktig for å sikre driften på lang sikt. Når det nå legges også opp til å sikre fullføringen av T-baneringen, innkjøp av nye t-banevogner, tilskudd til økt fremkommelighet for kollektivtrafikken, er dette viktige grep for en bedre kollektivtrafikk, og dermed også bedre miljø.

Elvestuen er også for nøyd med at piggdekkavgiften innføres fra høsten 2004.

— Vi skal nå målet om at 80 prosent av bilene i Oslo skal kjøre piggfritt, og det klarer vi bare ved hjelp av en slik avgift.

Elvestuen er glad for byrådets vilje til å ta vare på Oslos kulturskatter.

— Satsing på Munch-museet er viktig både for å ta vare på Munchs kunst, og for å øke tilgjengeligheten av kunsten for ettertiden.

Elvestuen understreker også at tilskuddet som vil gi økt innsats for bevaring og restaurering av verneverdige bygg i privat eie, er et viktig tiltak for bygningsvernet i Oslo.

Venstre er glad for at det fremdeles er vilje til å pusse opp Oslo-skolen.

— Vi ser også at vi har en lang vei å gå i rehabilitering av skolebygg. Venstre er positive til at de pengene som bevilges, i første rekke skal gå til skoler med dårlig inneklima.

Elvestuen er ikke glad for skolene som er foreslått nedlagt.

— Byrådet har skjermet de 16 ekstra uketimene som Oslo-elever får utover statens normer. I valget mellom å opprettholde undervisningen og opprettholde undervisningssteder, har vi valgt å skjerme undervisningen. Det er et vanskelig, men riktig valg.

— Dette byrådet fører en ansvarlig økonomisk politikk, som gir oss handlefrihet i årene som kommer Det er et stramt budsjett på grunn av lavere skatteinngang, samtidig er viktige områder skjermet for kutt, sier Bodd. Han peker på at med miljøprofil og skjerming av tjenestetilbud, har budsjettet en riktig innretting.

— En del av de forventete kuttene er tatt ut gjennom administrative nedskjæringer, som er ren effektivisering av administrasjonen, påpeker Bodd.

Brukervalg viktig sosialpolitikk
Leon Bodd er også Venstres eldrepolitiske talsmann. Han er særlig fornøyd med at alle bydeler nå skal innføre brukervalg i hjemmetjenesten.

— Dette er viktig for alle de i Oslo som trenger hjelp i hjemmet. Brukervalg gjør at de eldre selv kan bestemme hvem som skal komme for å gjøre tjenester i sine hjem. Dette er et viktig prinsipp for økt brukermedvirkning som bør inn i alle kommunale sektorer, mener Bodd.

Venstres avtroppende gruppeleder ser seg også fornøyd med at byrådet ønsker å innføre felles kvalitetsmålinger i alle sykehjem, både i privat og kommunale.

— Vi trenger å få på bordet hva slags kvalitet det er på tjenestene som vi gir de eldre. Slike målinger må også gjelde for kommunale sykehjem, mener Bodd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 20 år siden.**