Regjeringen setter skolen fri!

– Dette er den største frihetsreformen for norsk skole i nyere tid, og et systemskifte fra en sosialdemokratisk enhetsskole til en sosialliberal frihets- og kvalitetsskole, sier Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 20 år siden.**

Trine Skei Grande

Trine Skei Grande

Regjeringen la i dag fram stortingsmeldingen "Kultur for læring".

* For det første erstattes sentralstyringen av skolen med frihet, ansvar og tillit til den enkelte skole, til skoleledere, lærere og elever. Et systemskifte i styringsideologi.

* For det andre er dette tidenes kompetansereform for lærerne, med et historisk økonomisk løft.

* For det tredje gir meldingen klar beskjed om å ta bedre vare på elevenes talenter gjennom mer tilpasset opplæring og tydeligere krav til faglige resultater.

– I sum er dette et stort gjennomslag for Venstres skolepolitikk, sier Trine Skei Grande.

– De andre partiene i regjeringen vil sikkert si det samme, og det viser at regjeringen arbeider godt sammen i utarbeidelsen av politikken. Både Sem-erklæringen og de tre partienes programmer er i all hovedsak oppfylt med denne store frihetsreformen for norsk skole.

Viktigst av alt er at vi med dette vil få en langt bedre skole, preget av kunnskap, mangfold og likeverd, sier Venstres skolepolitiker, Trine Skei Grande.

For ytterligere kommentarer: Trine Skei Grande, tlf 90 60 07 31.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 20 år siden.**