Ber byrådslederen stramme opp Myhre

Venstres gruppeleder i Oslo bystyre, Ola Elvestuen, har sendt brev til byrådslederen der han ber ham sørge for at byrådet leverer en sak om tidsdifferensierte satser i bompengeringen. Bystyret vedtok 17. mars 2004 å innføre tidsdifferensierte satser, mens byråd for samferdsel Peter N. Myhre i ettertid har uttalt at dette ikke blir aktuelt før i 2008.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 20 år siden.**


Byrådsleder Erling Lae
Rådhuset
N — 0037 Oslo

Vedr. tidsdifferensierte satser i bompengeringen

I bystyrets møte den 17. mars 2004 (sak 138/04) ble følgende forslag fra Venstre, KrF og SV vedtatt av bystyret:

Byrådet bes snarlig fremme egen sak om innføring av tidsdifferensierte takster i nåværende bompengering, basert på høyere takster i rushtidene og lavere takster utenom trafikktoppene, der de totale inntektene fra bomringen opprettholdes. Byrådet bes i tilknytning til en slik sak også vurdere innføring av gratis passering mellom gitte tidspunkter på nattestid og i helgene.

I bystyrets spørretime den 22. juni 2004 ble det fra byråd Peter N. Myhres side uttalt at en slik tidsdifferensiering ikke vil bli gjennomført før dagens bompengering etter planen avsluttes den 01.01.2008.

Venstres bystyregruppe er overrasket over byrådens uttalelser, all den tid vedtaket eksplisitt uttrykker at det skal fremmes en egen sak om innføring av tidsdifferensierte takster i nåværende bompengering.

På bakgrunn av Peter N. Myhres uttalelser ber Venstres bystyregruppe byrådet bekrefte at bystyrets vedtak av 17. mars 2004 om at det snarest skal legges frem en egen sak om innføring av tidsdifferensierte takster i nåværende bompengering vil bli gjennomført.

Oslo, den 23. juni 2004

Med vennlig hilsen
Venstres bystyregruppe

Ola Elvestuen
Gruppeleder

Kopi: Ordfører Per Ditlev-Simonsen, Byråd for miljø og samferdsel Peter N. Myhre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 20 år siden.**