Budsjettenighet mellom H, FrP, V og KrF

Venstre, Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti i Oslo er igjen blitt enige om Oslo kommunes budsjett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 19 år siden.**

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen

Budsjettforliket ivaretar byrådets opprinnelige budsjettprofil med en satsing på skolerehabilitering, bygging av nye barnehageplasser og nye t-banevogner. Gjennom forhandlinger mellom de fire partiene har bydelene, kirken, kollektivtrafikken og kulturlivet blitt ytterligere prioritert.

Hovedtallene i den fremforhandlede avtale:
– Bydelsrammen økes med kr 125 millioner
– Kirken og andre trossamfunn får en budsjettøkning på til sammen kr 16 millioner og det bevilges kr 50 millioner til å rehabilitere kirker fra før 1850
– Det bevilges 100 millioner til første del av vedlikeholdsetterslepet i Sporveiene og driftsbudsjettet økes med kr 14 millioner.
– Kulturlivet styrkes med kr 13 millioner

I tillegg er det enighet om en flere mindre poster og endringer samt en rekke verbale forslag. Partiene er også enige om hvordan økninger skal dekkes inn slik at budsjettet får en forsvarlig saldering. Saleringen ble gjort noe enklere som følge at de samme fire partiers enighet om statsbudsjettet og de endringer som kom i kommuneopplegget. Utover dette er de fire partiene bl a enige om en økning av eiendomssalget til Oslo kommune og kutt i sentral administrasjon og byråkrati.

Ytterligere kommentarer:
Venstres gruppeleder Ola Elvestuen tlf. 90 85 47 75

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 19 år siden.**