Venstre vil bevare Husebyskogen

Oslo Venstre vil ikke at et av de siste store og sammenhengende grøntområder i Oslo vest skal bli benyttet til ambassadeformål eller andre byggeformål. Husebyskogen skal forbli et rekreasjonsområde også for fremtidige generasjoner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 19 år siden.**


Oslo Venstre vil bidra til en god relokalisering av USA sin ambassade og mener fortsatt at området ved FO-bygget er det beste alternativet

Kontaktperson:
Ola Elvestuen, leder i Oslo Venstre tlf. 90 85 47 75

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 19 år siden.**