Støtter fortsatt skyflyvning i Vikersund

Oslo Venstre går inn for å beholde og å støtte den videre utviklingen av skiflyvningsanlegget i Vikersund fremfor å bygge nytt internasjonalt skiflyvningsanlegg i Rødkleiva.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 19 år siden.**

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen

Et skiflyvningsanlegg i Rødkleiva vil få store og varige konsekvenser for hele Rødkleivaområdet. En utbygging vil medføre store infrastrukturelle inngrep som nye veianlegg og parkeringsplasser for de tilreisende. Området ligger innenfor Marka-grensen og er et meget brukt nærrekreasjonsområde for beboerne og har et unikt biologisk mangfold som vil forsvinne ved en eventuell utbygging.

Oslo Venstre støtter opp om breddeidretten i Oslo, med dertil egnede anlegg som kan få flere til å bruke Marka enn idag, men vi kan vanskelig se for oss breddeidrettens bruk av en skiflyvningsbakke.

Kontaktinformasjon
Fylkesleder Ola Elvestuen tlf. 90 85 47 75

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 19 år siden.**