Gledelige valgkampbidrag til Oslo Venstre

Oslo Venstre har mottatt i underkant av 900.000 kroner i valgkampbidrag. Pengene kommer fra egne medlemmer og fra private støttespillere utenfor partiet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 19 år siden.**


-Vi er selvfølgelig glade for bidragene vi har mottatt. Gavene gir oss bedre muligheter til å nå ut til velgerne med våre viktigste politiske saker; miljø, småbedrifter, skole, kultur og sosialt ansvar. Og det gir oss flere muligheter til å profilere Odd Einar Dørum, Trine Skei Grande og våre øvrige toppkandidater, sier Oslo Venstres kontorsjef Morten A. Hagen.

Oslo Venstre kjører nå i valgkampinnspurten bl.a. t-bane plakater, direkte postreklame og annonser i Oslo-avisene og håper med dette at kandidatene og politikken blir kjent for velgerne.

-Selv om vi nå har fått endel bidrag, så er det en kjensgjerning at vi ikke har på langt nær de samme økonomiske rammer som de største partiene. Og vi har nesten ikke fått til å slippe til i hovedpanelene i NRKs TV-overførte folkemøter heller, sier Hagen.

-Det hefter selvfølgelig ingen vilkår med valgkampbidragene som vi har mottatt. Dette i motsetning til hva som er tilfelle med bidragene som bl.a. Arbeiderpartiet mottar fra LO. For Venstre er det utenkelig å endre politikk som følge av eventuelle ønsker fra økonomiske bidragsytere, og det vil heller aldri komme på tale at noen blir tildelt verv i partiets styrende organer på bakgrunn av at man har gitt pengegaver, avslutter kontorsjefen.

Bidragsytere til Oslo Venstres valgkamp 2005 er:
Christen Sveaas, kr. 450.000,-
Petter Olsen, kr. 100.000,-
Leon Bodd, kr. 100.000,-
Odd Einar Dørum, kr. 100.000,-
Albrecht Eika, kr. 46.800,-

Øvrige valgkampbidrag som har kommet inn sålangt, har kommet fra rundt 30 medlemmer og sympatisører, men ingen av disse overstiger 20.000 kroner.

Oslo Venstre vil fortløpende offentliggjøre bidrag og navn på bidragsytere for alle gaver over 20.000 kroner (jfr. lov om offentliggjøring av gaver til politiske partier).

Kontaktinformasjon:
Oslo Venstres kontorsjef, Morten A. Hagen tlf. 22 40 43 73

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 19 år siden.**