Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget leder arbeidet mellom fylkesstyremøtene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Leder
Rebekka Borsch
mobil 40044474


Politisk nestleder

Runolv Stegane
Boks 48, 3351 Prestfoss
32 71 46 90 (p), 32 80 85 22 (a), 93 44 83 28 (m)

Organisatorisk nestleder
Erik Hørluck Berg
mobil 951 31 761

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**