Konsesjonen på Rygge

Uttalelse om RSL

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Vedtatt på styremøte 16. oktober 2006

Adm.dir i Rygge Sivile Lufthavn (RSL) har meldt fra til departementet at de ønsker å overstige maksimalt passasjerantall på 750~000 satt i konsesjonsvilkårene. Dette tallet ble satt ut fra et miljøperspektiv. Flyplassen skal i følge vedtak i Østfold fylkesting (fremmet av Venstre) ha sikre løsninger mot Vansjø. Da er trafikkmengden et kriterium som påvirker miljøbelastningen.

RSL skal ha honnør for at de har tatt opp saken med departementet. De kunne ha ventet til passasjertallet økte og latt de store talls lov satt myndighetene i sjakk. Nå spiller de med åpne kort og det er bra.

Når RSL derimot hevder at flyene nå ofte er fullere og dermed kan man øke passasjerantallet uten å øke miljøbelastningen, så er det en sannhet med modifikasjoner. Fullere fly er selvsagt tyngre og øker belastningen, men det store problemet kan bli passasjerantallet i seg selv. Dersom ikke infrastrukturen med tilførselsløsninger utvikles parallelt med økningen i antall passasjerer, kan belastningen bli for høy.

Vi må derfor aktivt følge opp dette forholdet. Det må vi uansett gjøre med tanke på forventet etablering av annen aktivitet som vil komme i kjølvannet av lufthavnen. Der har vi ingen tid å miste. Det er det allerede tatt politisk initiativ til, så lokalpolitikere må i tiden framover være sitt ansvar bevisst.

Samtidig må også regjeringen være sitt ansvar bevisst. I konsesjonsvilkårene står det “Dersom trafikken i løpet av konsesjonsperioden blir høyere enn 750~000 flyreisende pr år, skal konsesjonshaver gi varsel om dette. Høyere trafikk forutsetter ny vurdering av inn- og utflygingstraséer, støysoneberegninger og allmenne hensyn forbundet med videre utvikling og drift”.

Det bekymrer Venstre om departementet viser stor forståelse for et økt passasjerantall, slik RSL sier, uten å følge de konsesjonsvilkårene regjeringen tidligere har bestemt. Østfold Venstre forventer en seriøs og fullstendig ny gjennomgang av konsesjonsvilkårene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**