– Bydelene må selv styre skjenkepolitikken!

Oslo Venstre mener bydelene må få delegert myndighet for tildeling av skjenkebevillinger, samt bestemme åpningstider for skjenkestedene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen

For å tilpasse et levende kafé- og uteliv til bomiljøer, må det åpnes for ulike åpningstider på ukedager og i helgene.

I dag er bydelene kun høringsinstans for hvem som skal få serverings- og alminnelig skjenkebevilling. Oslo Venstre mener at bydelene selv er best egnet til å vurdere omfanget av antall skjenkesteder, beliggenhet og skikkethet. når det nå innføres direktedemokrati i bydelene er det naturlig at det blir et lokalt politisk valg hvorvidt bydelene ønsker et liberalt uteliv eller en begrenset skjenkenæring. Bydelene i Oslo er større enn de fleste norske kommuner. Oslo Venstre vil derfor endre lovgivningen slik at bydelene i Oslo får samme rettigheter i skjenkepolitikken som kommunene generelt har. Når beslutningene delegeres til bydelene vil avgjørelsene tas nærmere dem det angår, bydelene får sterkere styring på utviklingen i sin egen bydel og lokaldemokratiet styrkes.

Det er viktig at Oslo som hovedstad kan tilby et rikt uteliv både for sine innbyggere og tilreisende. Samtidig må bydelene være et godt sted å bo. I områder hvor mange skjenkesteder stenger til ulik tid, får man gjentatte støytopper i løpet av kvelden og natten. Oslo Venstre ønsker derfor at bydelene kan skille mellom åpningstidene på ukedager og i helgene. Da begrenses støyproblemene i de fleste ukedagene — mens det kan praktiseres mer liberalt på fredager og lørdager.

Kontaktinformasjon:
Fylkesleder Ola Elvestuen tlf. 90 85 47 75

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**