Referat styremøte 27.2 2006

– Østfold venstre –

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Tilstede:
Johan Aksel Ekhaugen, Henry Mogstad, Geir Helge Sandsmark, Sindre W Mork, Anne-Karin F Pettersen, Kristin Fløisbonn, Torbjørn Stensveen, Stein Enger.

Det var også en tilhører/venstrevenn tilstede.

Møtet varte fra kl. 19.00 til 22.00

Saker til behandling:

1. Landsstyresaker:

Uttalelser
Følgende uttalelser sendes til landstyret som forslag fra ØV:

· Uttalelse i kjølevannet av “Muhammedsaken”
· Uttalelse om Nasjonalparker i Havområdene.
·
Endringer i liberal.no
ØV vil gå inn for at Liberal.no fortsatt vil være en papiravis som kommer ut minst 9 ganger i året og når ut til flere enn medlemmene
ØV foreslår at Liberal.no legges ut til alle bibliotek

Utfordringer de to neste årene
På forespørsel fra libral.no til alle fylkesledere om hva som er de viktigste utfordringer i Østfold de neste to årene vil ØV svare følgende: (med maks 100 ord)

Miljø:
· Vannkvalitet i stort
· Tilgang på rent vann — rensing av avløp
· Opprydding i miljøgifter i vassdragene
· Bruk av virkemidler i landbruket ift. avrenning

Infrastruktur:
· “Oslofjordløsning”:
Luft, sjø, jernbane og vei

Sosialt ansvar
· Borgerlønn

Verdiskapning/nyskapning i næringslivet
· Behov for å supplere dagens “tradisjonelle” Østfold-industri

Sentralstyresaker
Geir Helge Sandsmark gir innspill til Marta Lindås om forslag som bør tas opp i sentralstyret
· Oppfølging og oppdatering av lokallagsregister — også på nettet

2. Nominasjonsprosess
Fremdriftsplan for nominasjonskomiteens arbeid – forslag fra Geir Helge Sandsmark ble lagt fram
· ØV gjennomgikk gangen i prosessen og ble enige om milepæler/datoer.
· Nominasjonskomiteen inviteres til neste styremøte

Målet er å ha avholdt nominasjonsmøtet til 10.november

3. Programkomitearbeid
Geir Helge Sandsmark er kontaktperson mellom komiteen og ØV-styret
Fremdriftsplan for programkomiteens arbeid – forslag fra Geir Helge Sandsmark ble lagt fram
· ØV gjennomgikk gangen i prosessen og ble enige om milepæler/datoer.
· Programkomiteen inviteres til neste styremøte

4. Møteplan 1. halvår 2006
Følgende møtedatoer, tidspunkt og møtesteder ble vedtatt:
· Mandag 27. mars kl 18.30 Fredrikstad — Hanco-bygget
· Onsdag 19. april kl.18.00 delegatmøte ifm. landsmøtet – evt styremøte — Moss/rådhuset
· Mandag 15. mai kl 18.30 Halden/rådhuset
· Mandag 12. juni kl. 18.00 Sarpsborg, grillfest

5. Temadager
Kontaktpersoner i styret for støtte og informasjonsoppdatering:
Geir Helge Sandsmark i Halden
Anne-Karin F Pettersen i Fredrikstad
Torbjørn Stensveen i Sarpsborg
Sindre W Mork i Moss
Johan Aksel Ekhaugen i “Indre”

Kontaktpersonen melder tilbake til styre om behov for støtte, evt. endringer av møtedato og lignende

6. Landsmøtet delegatmøte i forkant
Delegatmøte avholdes 19. april kl. 18.00 i Moss. Leder innkaller til møtet.

7. Søknad om støtte til SOS-rasisme
ØV besluttet at støtte ikke skal gis i år.

8. Uttalelser fra ØV
Sindre W Mork legger fram et forslag til uttalelse om støydemping langs E6/E18 i neste styremøte.
ØV sender straks ut en uttalelse om Kompetansesenter på energi, miljø og IKT (tidligere uttalelse fra Halden).

9. Opplæring venstre +
Vi setter av tid til opplæring på neste styremøte, evt. ifm. delegatmøtet 27. mars.
Sindre W Mork påtar seg opplæringen.

10. Organisering av arbeidet i styret
Voksenopplæringsprogram:
Det skal utarbeides et Voksenopplæringsprogram
Geir Helge Sandsmark legger fram kriterier, evt. en mal i neste styremøte.

Normalvedtekter:
Anne-Karin F Pettersen legger fram et forsalg i løpet av 1.halvår 2006

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**