Fylkene må ha ansvaret for sykehusene

-Jeg mener et sterkt offentlig helsevesen under demokratisk kontroll er en forutsetning for gode sykehus og et godt helsetilbud, sier Hallvor Lilleslett, leder i Buskerud Venstre. Han sikter til vedtaket til Venstres landsstyremøte i Drammen i helga, der Venstre gikk inn for å gi fylkene tilbake ansvaret for sykehusene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Venstre vil gi folket tilbake makten over sykehusene. Vi har fått et helsevesen med betydelig demokratiunderskudd. Dagens styringsmodell mangler politisk nærhet og styring. Folk retter i dag sin berettigede kritikk av sykehusene til politikerne som peker på styret i helseforetakene – som igjen peker på helseministeren. Det er i praksis ansvarsfraskrivelse og pulverisering av ansvar. Får fylkestinget tilbake sin demokratisk og folkevalgte kontroll, kan innbyggerne igjen uttrykke sin misnøye eller tilfredshet med sykehustilbudet gjennom demokratiske valg.

Honnørargumentene for den helsereformen og de helseforetakene vi har i dag, var i sin tid mange — bl.a. en bedre økonomisk kontroll og mer helse for hver krone. Dette har ikke slått til. Kostnadskontrollen har ikke blitt bedre, køene har ikke blitt kortere, profesjonelle styremedlemmer gjør ikke jobben bedre enn folkevalgte og større helseregioner har ikke bidratt til en vesentlig samordning av funksjoner.

Venstres landsstyremøte gikk inn for at dagens fylker erstattes med en enhetsfylkemodell. Modellen innebærer en samordning av oppgavene til fylkeskommunen og fylkesmannen. Venstre ønsker at sykehusene skal under direkte folkevalgt eierskap og styring på fylkesnivå.

Hallvor Lilleslett
Landsstyremedlem
Leder Buskerud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**