Vern om friområdene

Oslo Venstre krever at selv barnehager, sykehjem eller omsorgsboliger ikke skal kunne plasseres i fungerende grøntområder uten offentlig debatt og en grundig demokratisk behandling. Der det foreslås bygging i grøntarealer må konsekvensene vurderes grundig og alternative løsninger utredes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen

Det er ikke akseptabelt å bruke parker, løkker og friområder som gratistomter. Oslo Venstre krever at det blir slutt på nedbygging av fungerende grøntarealer selv om de brukes til gode formål som barnehager og sykehjem.

Kontaktinformasjon:
Fylkesleder Ola Elvestuen tlf. 90 85 47 75

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**