– For dårlig på skole og miljø

– Selv om Høyre/Frp-byrådet øser ut penger i Oslobudsjettet for 2007 er budsjettet for dårlig i forhold til skole og miljø, sier Venstres gruppeleder i Oslo bystyre, Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen

Skole og kultur
Det er ikke satt av midler til kompetanseløftet for lærere. Dessuten vil Venstre generelt ha en sterkere satsing på etter- og videreutdanningen enn det byrådet legger opp til. Dette må vi rette opp i budsjettforhandlingene, sier Ola Elvestuen.

Vi trenger også flere lærere i osloskolen sett i fohold til antallet elever. Det koster penger, sier Elvestuen

Ola Elvestuen varsler at Venstre også vil styrke kulturkapitlet og arbeide for en mer offensiv kultursatsing i 2007 enn det byrådet legger opp til.

Samferdsel og miljø
– Dette er første gang siden 2001 at kollektivtransport ikke har blitt nevnt som et av byrådets prioriteringer i budsjettet. Det er ikke avsatt noenting til å ta unna vedlikeholdsetterslepet i Sporveien. Dette er altfor svakt, og her må budsjettet forbedres vesentlig for at Venstre skal kunne være med i en enighet, sier Ola Elvestuen.

Også på andre miljøområder som sykkel- og turstier, forurensing og klimautslipp er budsjettet for lite offensivt.

Sosialt ansvar
Byrådet foreslår å bruke veldig mye penger, og budsjettet har mange positive tiltak overfor eldre og de aller yngste, sier Elvestuen

– Venstre vil gjennom budsjettprosessen arbeide for en ytterligere styrking av velferdsprofilen. Dette innebærer at tjenestetilbudene i bydelene bedres og at det etableres en egen «Oslo sør-pakke» for Søndre Nordstrand tilsvarende satsningen i indre øst og Groruddalen, sier Venstres gruppeleder.

For ytterligere kommentarer kontakt:

Venstres gruppeleder Ola Elvestuen, tlf. 90 85 47 75

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**