Pressemelding fra Østfold Venstre om statsbudsjett

Budsjett som sender regninga til vanlige folk og småbedrifter

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


– Regjeringens forslag til statsbudsjett jukser med inndekningen og gir skatteskjerpelser for vanlige folk. Det satses heller ikke nok på utdanning, forskning og kunnskapsbasert næringsliv, som skal sikre fellesskapet i fremtiden, sier Sindre Westerlund Mork, leder av Østfold Venstre.

I budsjettet som legges fram i dag sendes regningen til vanlige folk.
– Økt toppskatt for vanlige inntekter, manglende prisjustering av lønnsfradrag og foreldrefradrag, økning i boligbeskatningen, økt matmoms og en avvikling av individuell pensjonssparing (IPA). Alt dette rammer vanlige folk med vanlige inntekter, ikke de rikeste slik regjeringen hevder, sier Sindre Westerlund Mork, fylkesleder i Østfold Venstre.

– Regjeringens varslede politikk om å skattlegge de rikeste hardere, viser seg igjen å være retorikk uten reelt innhold. I budsjettet som legges fram i dag sendes regningen til vanlige folk med vanlige inntekter, påpeker Mork.

Ubetalt regning
Det er dessuten småbedriftene som nå får regningen for skattelettene til Regjeringens samarbeidspartnere i Bondelag og fagbevegelse.
– En ubetalt regning på 2,5 mrd kroner knyttet til endringer i sykelønnsordningen, er foreløpig saldert mot småbedrifter og kommuner. Slik sett er det nærmest et juksebudsjett vi i dag får presentert, sier Mork.

Avlyser framtida
Statsbudsjettet inneholder dessverre lite gode nyheter for utdanning, forskning og verdiskaping. Norsk næringsliv og verdiskaping er inne i en høykonjunktur, og Samarbeidsregjeringen etterlot seg en solid økonomi og stigende sysselsetning.

– Sjelden har muligheten til å investere i framtida vært større. Det handler om å skape nye arbeidsplasser og næringsliv. Det gjør man ikke uten å satse på kunnskap og nye ideer, gjennom bevilgninger til utdanning, forskning og næringsliv. Dette budsjettet er nesten blottet for slike tanker og tar dessverre i stedet fra småbedriftene gjennom endringene i sykelønnsordningen, sier Mork.

Østfold Venstre gir imidlertid Regjeringen ros for omlegging av miljø- og bilavgiftene. Dette er et riktig og viktig grep som Venstre støtter.
– Derimot er satsingen på fornybar energi både puslete og skuffende, sier Mork.

Sindre Westerlund Mork
M: 916 95 642
https://www.venstre.no/ostfold

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**