Referat styremøte 16. oktober 2006

– Østfold Venstre –

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**


Tilstede:
Sindre W Mork, Geir-Helge Sandsmark, Anne-Karin F Pettersen, Randi Sundby, Michael Ha, Britt Holta.

Referent: Anne-Karin

Saksliste
54. Referat fra siste styremøte
Kommentarer til sak 46: Valgkamparbeid 2007. Leder og nestledere her vurdert at det ikke er behov for en database for registrering av listekandidater.
Referatet ble godkjent

55. Vedtekter for Østfold Venstre
Forlaget ble gjennomgått og kommentert. Anne-Karin og Geir Helge har fullmakt til å redigere utkastet. Revidert utgave legges frem på neste styremøte.

56. Aktivitetskalender
Det ble bestemt at ØV skal ha en aktivitetskalender på websiden. Ansvar webansvarlig.

57. Valgkamparbeid 2007 — planer og framdrift, fylkestingsvalget
Saken utsettes til neste styremøte

58. Listestilling — ansvarsfordeling og støtte
De ansvarlige er kontakpersoner i f.t. hjelp fra VHO der det er behov
Kommunene ble fordelt slik mellom styremedlemmene:
Navn: Kommune
Geir Helge Halden
Rakkestad
Johan Trøgstad
Marker
Britt Eidsberg
Askim
Anne Spydeberg
Skiptvet
Simen Saksegård, (Sindre) Hobøl
Sindre Moss
Våler
Rygge
Randi Råde
Anne-Karin Fredrikstad
Hvaler
Stein, (Sindre) Sarpsborg

59. Søknad til VHO om støtte til valgkamparbeid
Saken utsettes til neste styremøte. Anne-Karin opprettholder kontakten med VHO

60. Nominasjonsmøte 25. november — innkalling og forberedelser
Dato: lørdag 25.november
Klokke: 10.00-12.00
Sted: Sarpsborg rådhus, kommunestyresalen, Sindre kontakter Stein om dette
Innkallingen må sendes ut senest 24. oktober, Sindre utarbeider innkallingen. Anne-Karin sender de til lokallagslederne (disse må videreformidle til sine medlemmer lokalt)

61. Venstre-skolen
Dato for de to første kveldene er satt til 23. november og 7. desember. Tema er programarbeid

62. Oppfølging Fair-Trade
Styret ber Caroline om å utarbeide en kort oppsummering over hva som skjer i Moss slik at den kan brukes som en tips/momentliste for andre lokallag.

63. Moss Lufthavn Rygge — status i.f.t. ØV
Forslag til leserinnlegg ble diskutert. og vedtatt som uttalelse. Sindre sender dette til media

Vi minner om neste styremøte som er mandag 20. november – i Moss

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**