Oslobudsjettet: Oslo Sør

Høyre, Frp, Venstre og KrF er enige om oppstart av et eget handlingsprogram for Oslo sør, etter modell av det tidligere handlingsprogrammet for Oslo indre øst. De fire partiene legger inn 12 millioner kroner i 2007, og utfordrer samtidig staten til også å delta.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Budsjettavtalen innebærer også en rekke andre påplussinger i budsjettet for 2007 utover byrådets opprinnelige forslag og tilleggsinnstillingen:

* Investeringsmidler til Bøler kirke (50 mill. i 2007 og 41 mill. i 2008)
* Rehabilitering av Ingierstrand bad, herunder bl.a. stupetårn og restaurantbygning (9,5 mill i 2007 og 6,0 mill. i 2008)
* Nytt klubbhus til Holmlia sportsklubb (6,2 mill.)
* Midler til nærbibliotek Søndre Nordstrand vgs
* Styrking av ressursbiblioteket på Lambertseter.
* Prosjektering av cricketbane med internasjonale mål i Søndre Nordstrand (350.000)
* Gangbro nedre Bekkelaget er sikret med 3,1 mill.
* Ridehus på Søndre Ås gård fullfinansieres med kr. 750.000, og forvaltning og drift av gården blir liggende i bydelen. Ridehustomten på Lofsrud sikres.
* Osloskolen styrkes med 45 mill kroner, herunder 25 mill til kompetanseheving for lærere knyttet til Kunnskapsløftet
* Det innføres inntektsgraderte satser i SFO på linje med barnehagesatsene

Bydelene i Oslo sør tilgodeses også med betydelige ekstramidler i forbindelse med påplusningene på bydelsrammen, som gir bydelene flere frie midler. I tillegg styrkes bl.a. barnevernet, eldresentrene og sosialtjenesten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**