Oslo utreder kompetanseår for lærere

I det budsjettforliket for 2007 i Oslo mellom H, Frp, V og Krf, er det bl.a. inntatt følgende verbalforslag. “Byrådet bes utrede en ordning om et kompetanseår for lærere i osloskolen”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Kjell Veivåg

Kjell Veivåg

Fra Venstres side er vi godt fornøyd med at vi nå får en slik utredning, sier Kjell Veivåg til utdanning. Alle er enige om at skal vi få bedre skole, må vi satse på lærerne. Da må vi også ta konsekvensen av det og legge til rette for at lærere skal få en utvidet anledning til å ta videreutdanning. Det er vårt mål at denne utredningen skal føre til at vi kan få på plass et kompetanseår i Oslo og at det i neste omgang skal medvirke til en tilsvarende ordning på landsbasis, sier Veivåg.

Kjell Veivåg legger til at Venstre også er tilfreds med at skolebudsjettet i Oslo blir økt med ca. 45 millioner kroner i forhold til byrådets forslag. Det betyr bl.a. at lærernes etterutdanning i forbindelse med Kunnskapsløftet er dekket inn, slik at ikke disse pengene må tas fra skolens driftsramme.


Kontaktinformasjon
Kjell Veivåg, tlf 41 46 54 06 e-post: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**