Fylkene må ha ansvaret for sykehusene

Venstre vil gi fylkene tilbake ansvaret for sykehusene. Det ble enstemmig vedtatt på helgens landsstyremøte i Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Venstre vil gi folket tilbake makten over sykehusene. Folk retter i dag sin berettigede kritikk av sykehusene til politikerne som peker på styret i helseforetakene – som igjen peker på helseministeren. Det er i praksis ansvarsfraskrivelse og pulverisering av ansvar. Får fylkestinget tilbake sin demokratisk og folkevalgt kontroll, kan innbyggerne igjen uttrykke sin misnøye eller tilfredshet med sykehustilbudet gjennom demokratiske valg, sier Erik Ringnes, landsstyremedlem og leder i Hedmark Venstre.

– Honnørargumentene for den helsereformen og de helseforetakene vi har i dag, var i sin tid mange — bl.a. en bedre økonomisk kontroll og mer helse for hver krone. Dette har ikke slått til. Kostnadskontrollen har ikke blitt bedre, køene har ikke blitt kortere, profesjonelle styremedlemmer gjør ikke jobben bedre enn folkevalgte og større helseregioner har ikke bidratt til en vesentlig samordning av funksjoner, sier Erik Ringnes, leder i Hedmark Venstre.

Venstres landsstyremøte gikk inn for at dagens fylker erstattes med en enhetsfylkemodell. Modellen innebærer en samordning av oppgavene til fylkeskommunen og fylkesmannen. Venstre ønsker at sykehusene skal under direkte folkevalgt eierskap og styring på fylkesnivå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**