Hedmark og Oppland driver nå aktiv sjølskading!

Sykehussaken har skapt vondt blod både internt i Hedmark og mellom Hedmark og Oppland. Det er trist og kan true hele vår framtid i innlandet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Denne konflikten kan bidra til at både regjering og storting trekker seg tilbake og kanskje prioriterer andre deler av landet til vi har "sloss ferdig" her i innlandet. Konfliktnivået ble ytterligere trappet opp denne uka da det ble kjent at Lillehammer ønsker å etablere en lærerutdanning i konkurranse med Hamar og like etter at Elverum måtte legge ned sin.

Utredningen om en ny sykehusstruktur er likevel den saken som har skapt mest bråk. Det arrangeres fakkeltog rundt tre av sykehusene i kveld og det blir vanskelig rent politisk å samle seg om noe som helst. Konfliktene skaper mistillit og forsurer samarbeidsklimaet ytterligere i denne regionen.

Innlandets krangel utløser feiring i andre deler av landet
Det mest tragiske er likevel at vi som region taper både investeringer, goodwill og ny infrastruktur. Det er grunn til å frykte at andre deler av landet som evner å framstå med felles ønsker i kampen om statlige investeringsmidler, vil vinne. Det betyr at hver gang vi krangler internt i Hedmark eller med Oppland, utløser det "feiringer" ellers i landet. Det kan ikke fortsette! Denne "konge på haugen" — mentaliteten er gammeldags, primitiv, sneversynt og dessuten sjølskadende.

Samarbeid gir resultater
Nå må vi ta oss sammen og vise at vi kan samarbeide. Hedmark og Oppland klarte å samle seg om framtidige veg-investeringer i Nasjonal Transportplan og det har gitt resultater. Begge fylkene samlet seg om den såkalte "lottorekka", nemlig riksvei/eurpavei 2,4,6 og 16. Daværende samferdselskomite på stortinget understreket under sitt besøk i Hamar at denne enigheten styrket muligheten til å prioritere disse investeringene. Hedmarkinger og opplendinger må altså evne å snakke sammen, sørge for at det blir en regional balanse i de statlige investeringene, og sørge for at vi klarer å framstå med felles ambisjoner om å gjøre denne delen av landet attraktivt både for dagens innbyggere og for nye innbyggere og investorer.

Staten kan tvinges til å overstyre oss
Hvis vi ikke makter å samarbeide, vil staten som har ansvaret både for høyere utdanning og for sykehusene i Norge, måtte skjære igjennom. Det vil være et nederlag for folkestyret, for innlandet og for alle "nessekongene" som i dag kun forsvarer sitt eget revir enten det er Hamar, Elverum, Gjøvik eller Lillehammer. Disse lokaliseringsdebattene kan koste oss hele vår framtid og vi vil framstå som et område som man kjører forbi.

Vise lederskap og ta ansvar
Hedmark Venstre vil oppfordre sentrale politikere i Hedmark og Oppland, det vil si stortingsrepresentantene, fylkesordførerne og fylkeslederne for alle partiene om snarest å komme sammen for å samordne sine standpunkter til beste for innlandet.

Erik Ringnes
Leder Hedmark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**