Kvaliteten på lærerne – det viktigste i skoledebatten

Skolens viktigste ressurs er lærerne – en god lærer er helt uerstattelig og heller ha en god lærer i et dårlig bygg enn en dårlig lærer i et praktbygg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Skoledebatten preges av spørsmål om friskoler, opprustning av skoler, skolenes driftsbudsjetter, skolestrukturer i den enkelte kommune og organiseringen av undervisningen. Alle disse spørsmålene er viktige, men ikke viktigst.

I Norge har lærerutdanningen inntil nylig, vært åpen uten noen karakterkrav for å bli lærer.
Derfor har yrket gradvis fått lavere status og enda mer alvorlig, de faglige sterke elevene har i liten grad søkt læreryrket.

Dagens samarbeidsregjering har heldigvis innført nye krav for opptak på lærerutdanninga med krav om minimum karakteren 3 i fagene norsk, matematikk og engelsk fra videregående. Det er et skritt i riktig retning, men Hedmark Venstre vil arbeide for å heve kravet ytterligere til karakteren 4.

Samarbeidsregjeringen har bevilget hele 3 mrd til videre- og etterutdanning av lærere. Denne regjeringen har virkelig sørget for et skikkelig løft i skolepolitikken og vil gjerne gjøre mer.

Norge er også ett av de få land i Europa hvor en lærer kan undervise på alle klassetrinn fra
1. til 10. klasse

I lærerutdanningen er det kun obligatorisk med matematikk, norsk, kristendom. religion og livssyn (krl) og pedagogikk. Med andre ord, lærerne i Norge kan i dag undervise en 10 klasse i historie uten å ha studert historie! Er du sjokkert? Ja,- det er det all mulig grunn til! Dette er ikke at angrep på lærerne,- de er selvfølgelig uten ansvar for dagens situasjon,- det er Stortinget som vedtar krav til lærerutdanningen og adressen og kritikken må rettes dit.

Venstre ønsker at lærere som underviser i teorifag på ungdomstrinnet skal ha minst ett års faglig fordypning (20 vekttall) i sine undervisningsfag.

Videre ønsker Venstre å styrke allmennlærerutdanningen ved å legge til rette for en differensiering og en spesialisering av utdanningen. Det må også satses på en mer systematisk og målrettet etterutdanning og kompetanseheving hos lærerne. I den videregående skolen er det særlig viktig å rekruttere og beholde lektorer med hovedfag. Det er en stor utfordring som vi må ta.

Skolen er en kompetansebedrift og skolenes viktigste ressurs har vært og vil alltid være lærerne.

Erik Ringnes
1,kandidat for Venstre i Hedmark

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**