Sykehusmøte på Gjøvik

Stortingsrepresentant Gunvald Ludvigsen kommer på besøk for å bli orientert om sykehusdriften i Oppland. Gunvald er vår representant i Helse- og omsorgskomiteen. Den 22. januar skal denne kommiteen på besøk til Hamar for å bli orientert om virksomheten i Sykehuset Innlandet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Den 22. januar skal denne kommiteen på besøk til Hamar for å bli orientert om virksomheten i Sykehuset Innlandet. Vi vil gjerne orientere han om våre synspunkter på sykehusdrifta, både når det gjelder budsjettsituasjon og når det gjelder organisering av tilbudet.

Tid : Tirsdag den 16. januar 2007 kl. 19.00
Sted : Gjøvik rådhus

Vel møtt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**