Medlemmer av utvalg og råd i Fylkeskommunen

Buskerud Venstre er representert i blant annet Hovedutvalg for kultur og regionrådet for BU-Te-Ve.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Hovedutvalg for kultur:
Medlem Runolv Stegane, Sigdal
4.vara Inger Falch Johannessen, Drammen

Regionrådet for Buskerud, Telemark og Vestfold:
2. vara Runolv Stegane, Sigdal

Fylkesutvalg:
1. vara Runolv Stegane, Sigdal

Kontrollutvalget:

Vara Ole K. Throndsen, Kongsberg

Valgnemda:
Medlem Runolv Stegane, Sigdal

Rådet for funksjonshemmede:

Vara: Inger Falch Johannessen, Drammen

John Rasmussen Aass og hustrus legat:

Vara: Einar Hovde, Lier

Styret Holmsbu billedgalleri:

Medlem. Petter N. Pettersen, Hurum

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**