Venstre i Fylkestinget

Venstre har i dag én representant i Fylkestinget. Det er Runolv Stegane fra Sigdal. Inger Falch Johannesen fra Drammen er 1.vara.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Fylkestingsrepresentant:
Runolv Stegane
Boks 48
3351 Prestfoss
Tlf: 32 71 46 90 (p), 22 40 43 63 (a) 93 44 83 28 (mobil)
E-post: [email protected]

1. vara Inger Falch Johannesen
Hans Hansens vei 123
3022 Drammen
Tlf: 32 82 38 76 (p), 32 82 24 09 (a) 97654805 (m)
E-post: [email protected]

2. vara Olav Goberg, Geilo
3. vara Nina E. Johnsen, Lier
4. vara Hans Kolstad, Kongsberg

Medlemmer i utvalg og råd.

Les programmet vårt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**