Referat styremøte 19. september 2006

– Østfold Venstre –

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Til stede:
Sindre Westerlund Mork, Geir Helge Sandsmark, Anne Engebretsen, Henry Mogstad, Anne-Karin F Pettersen, Johan Aksel Ekhaugen, Stein Enger, Berit Caroline Haaland, Randi Sundby og Britt Holta

Saksliste:

44. Referat fra forrige møte
Referatet ble godkjent

45. Landstyremøte/kommunalkonferanse
Vi viser til vedtak i sak 41, 19.6: "Geir Helge Sandsmark stiller som vara for leder i landstyremøtet 22-24 september dersom leder ikke skal møte."

Det er nå avgjort at leder har anledning til å stille på landsstyremøtet.

Østfold Venstre går primært inn for en to-nivå modell, men støtter sekundært Trine Skei Grandes forslag til trenivå modell med primærkommuner og regionkommuner/samkommuner.

Østfold Venstre ønsker sykehusene tilbake til fylkene dersom det blir nye (store) fylker/regioner.
Gjør det ikke det så skal sykehusene fortsatt ligge hos staten.

46. Valgkamparbeid 2007
Det ble nedsatt et valgkamputvalg bestående av en leder og de fire første kandidatene på listen Geir Helge Sandsmark er leder for valgkamputvalget.

Valgkamputvalget utarbeider en plan for valgkampen.

Leder og nestledere vurderer og avgjør om ØV skal anskaffe en database for registrering av listekandidater og programforslag til en kostnad av ca. kr. 1.500,-

47. Søknad om støtte til valgkamparbeid
Anne-Karin Femanger Pettersen undersøker med Venstre sentralt hvordan fylkeslaget skal går fram ifm. støtte til valgkamparbeid. Hun rapporterer tilbake til styret i neste møte.

48. Nominasjonsmøte i Østfold
Vi viser til styresak 2, 27.2 – om nominasjonsprosess. Da ble det vedtatt å avholde nominasjonsmøtet innen 10. november. Dette vedtaket oppheves.

Dato for nominasjonsmøte settes nå til 25. november. Innkalling skal skje fire uker før (28.okt). Nominasjonskomiteen justerer nominasjonsprosessplanen i hht. dette.

49. Venstre-skolen høsten 2006
Venstre skolen del 2: Første møtekveld settes til 23. november. Innholdet blir bestemt etter at del en er ferdig og man har fått tilbakemeldinger på hvilket tema som er aktuelt å ta opp først.

50. Regionmøter høsten 2006
Det blir temamøte om skole i Halden 23. oktober – med Odd Einar Dørum

51. Vedtekter for Østfold Venstre
Saken ble utsatt til neste møte

52. Fair trade i Østfold
Berit Caroline Haaland redegjorde for konseptet og for Moss Venstres oppfølging av ideen: (med stand, underskriftskampanje, spørsmål til ordfører og bystyresak).
Nærmere informasjon om dette finnes på www.ungmakt.no

Østfold Venstre vil fremme ideen overfor lokallagene.

53. Eventuelt
a. Østfold Venstre vil stå på stand på Momarken i 2007
b. Leder orienterte om korrespondanse med Torleif Remme om Venstres energipolitikk ifm. "strømkrise".
c. Leder vil skrive innlegg/følge opp media i.f.t. Rygge Sivile Lufthavn og deres planlegging for 1,5-2 millioner passasjerer når konsesjonen er gitt for 750 000.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**