Et demokratisk problem

Det norske folkestyret taper fordi Ap lar LO ha stor politisk makt over sine folkevalgte. En stor del av problemet er at Ap ikke anser dette for å være et problem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Folkevalgte representere folket. Valgt av disse i et demokrati for å arbeide for folkets interesser. Samfunnets interesser. Samtidig er velferdsstaten tufta på trepartssamarbeidet mellom fagbevegelsen, arbeidsgiverne og partiene. Venstre framhever ofte, og med tyngde, at et mangfold av sterke og frie organisasjoner er en forutseting for et velfungerende demokrati.

Les innlegg i Moss Avis

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**