Dannelse og kunnskap i skolen

Dette er noen av stikkordene for innlegget som Odd Einar Dørum skal holde på Akershus Venstres årsmøte. Søndag 11. februar innleder han til aktuell politisk debatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Helgen 10 – 11. februar samles nærmere 90 delegater fra hele Akershus til årsmøte på Thon Hotel Arena i Lillestrøm for å gjøre seg klare til et begivenhetsrikt valgår.

Forskning, innovasjon

Foto: Luth

Kreativt og nyskapende i Akershus
Nytt partiprogram for høstens nye fylkestingsgruppe skal behandles. Kreative Gründeres forskertrang og nyskapende virksomhet må stimuleres for å gjøre fylket i stand til å løse utfordringene innenfor samferdsel samtidig som utslippene våre skal reduseres betydelig. Dette for å redusere sjansen for å påføre verden en klimakatastrofe.


Hvordan klare å løse klimakrisen?

Svaret på dette er ikke gitt, men det er sikkert at Norge må trappe kraftig opp forsking på alternative energikilder som ikke slipper ut CO2, og i langt større grad delta i internasjonalt samarbeid for å gjøre verdens energiproduksjon sikrere. I den sammenheng vil Akershus, med blant annet kunnskapsbyen i Lillestrøm, ha en viktig nøkkelrolle.

En skole for kunnskap og like muligheter
er en betingelse for å sikre rekruttering av dyktige forskere til et norsk kompetansemiljø som forskermiljøet på Kjeller er en del av. Fremtidens forskere skal bidra til at såvel solenergi som kjernekraft produseres på en god og sikker måte. Våre valg må bygge på kunnskap og ikke synsing.

Skal vedta nye prinsipper
I tillegg til nytt fylkesprogrammet, skal årsmøtet behandle uttalelser om aktuell politikk, partiets nye forslag til prinsipprogram, et skolepolitisk manifest samt velge landsmøtedelegater og nye styremedlemmer.

Delegater, tilhørere og presse ønskes hjertelig velkommen til 2 engasjerende og spennende dager i kunnskapsbyen Lillestrøm

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**