Stort behov for nye skoler

Les Kjell Veivågs innlegg i bystyrets debatt om skolebehovsplanen for Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Kjell Veivåg

Foto: Oslo Venstre

Kjell Veivåg
i bystyret 31.01.07


Skolebehovsplanen 2007

Da vi diskuterte skolebehovsplanen i fjor, pekte jeg på at de prognosene som byrådet hadde lagt frem trolig var altfor lave. I år kommer bekreftelsen på at det var riktig. Byrådet justerer opp tallene for elevvekst i grunnskolen frem til 2015, fra 2600 til 5000, og fra 1000 til 1200 i videregående skole. Mye tyder på at disse anslagene fortsatt er for små.

Dette er bakgrunnen for at Venstre sammen med SV legger frem forslag om at kommunen må sikre seg Storebrand-tomten til skole. Nå må vi lære av de problemene vi har pådratt oss bl.a. i Nordre Aker. Jeg forventer også at byrådet i neste utgave av skolebehovsplanen kommer med forslag til erverv av tomter for nye barneskoler i Ullern og Vestre Aker og at de i tillegg gir signaler om hva de vil gjøre i Filipstad-området.

I fjor sendte bystyret tilbake hele forslaget til skoleprogram for Nordre Aker/Sagene. I år gir vi tilslutning til utbygging av skolene på Kjelsås og Grefsen. Men vi stopper opp når det gjelder forslaget om å gjøre om Sandaker videregående skole til grunnskole. Vi avviser ikke forslaget for vi ser behovet i Sagene bydel, men for oss er det viktigste at vi ikke nå gjør noe som ødelegger de viktige undervisningstilbudene som er bygd opp på Sandaker. Jeg tenker først og fremst på de knutepunktfunksjonen skolen har i forhold til opplæring av hørselshemmede elever. Vi må ha full sikkerhet for at disse tilbudene kan videreføres på en førsteklasses måte før vi tar stilling i saken. Venstre er ved en glipp ikke blitt med på det forslaget som er fremmet av SV, Krf og RV, men vi stemmer for det.

Konklusjonen etter dette, er at byrådet må gå en ny runde når det gjelder å utrede skolebehovet i Nordre Aker/Sagene, herunder se på spørsmålet om ungdomsskole i Nydalen.

Venstre har funnet det nødvendig å legge inn forslag om prosjektering av idrettsanlegg på Rommen. Det skulle være helt unødvendig å argumentere for forslaget. Når vi nå bygger Oslos mest moderne skole med 700 elever, skal selvsagt skolen ha et idrettsanlegg. Det er ikke lenger slik at slik at vi bygger gymnastikksaler. Nå bygger vi anlegg som er til nytte for hele lokalmiljøet.

Venstre vil også at vi igangsetter prosjektering av byggetrinn to på Etterstad. Skolen har gode og viktige undervisningstilbud og det er viktig at den også rent bygningsmessig kan fremstå som en moderne og attraktiv skole.

Venstre foreslo i fjor å legge undervisningsprogrammet Service og Samferdsel til Hellerud. Det vil byrådet gjøre ved å flyttee programmet fra Etterstad. Hele komiteen med unntak av Venstre har gått imot forslaget. Dette kan se litt rart ut. Vi har selvsagt ikke har noe ønske om å flytte dette undervisningstilbudet fra Etterstad og vi kommer derfor heller ikke stil å stemme for det i dag. Det vi er opptatt av, er å gi Hellerud den fornyelsen som skolen har ønsket seg. Jeg vil rette en henstilling til byråden om å se på hvilke muligheter som finnes for å gi Hellerud nye utviklingsmuligheter.

Til slutt: En forutsetning for Venstres tilslutning til planen i fjor, var at vi ønsket å styrke skoletilbudet i Groruddalen ved å bygge ut Bjerke. Vi er ikke fornøyd med fremdriften og har derfor sammen med SV. Vi regner med at tempoet nå skrus opp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**