Venstre satser på gründere i by og bygd

Buskerud Venstre ønsker at Buskerud fylkeskommune dobler støtten til gründervirksomheter i Buskerud. Den økte støtten må fordeles uavhengig av hvor gründeren ønsker å etablere seg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Buskerud Venstre ønsker en økt satsing på gründere i Buskerud. Buskerud Venstres mål er at Buskerud skal bli det enkleste og mest interessante fylket å etablere seg i.

Venstre ønsker å legge til rette for økt innovasjon og flere levedyktige nyetableringer i hele Buskerud, både i byene og i distriktene. Målet er å styrke verdiskapingen i fremtiden gjennom omstilling og utvikling av et innovativt og kunnskapsintensivt næringsliv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**