Stor oppslutning om Venstre-skolen

Oppsiktsvekkende mange deltok under Venstre-skolens åpne møte i Alvdal onsdag 7.mars. Venstre står sterkt i Alvdal med tidligere varaordfører Ola Jonsmoen i spissen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre-skolen er et opplegg støttet fra Venstres hovedorganisasjon i den hensikt å informere om Venstres 123-årige historie, beskrive politikk-områdene og introduksjon til Venstre sine nettsider og Venstre Pluss.
Det ble gitt opplæring i å opprette web-sider for kommunelagene.

Programmet innebærer en gjennomgang:
– Venstres stolte historie
– ideologi
– de 4 hovedpolitikkområdene
– medietrening

Venstreskolen i Hedmark ledes av Asbjørn Hovstø som VO-leder.
Følgende møter er avholdt:
Grunnopplæring i Venstre-skolen ble arrangert på:
1) Hamar 2. mai med 30 deltakere og Terje Breivik som innleder og Hamar Venstre som arrangør.
2) Grue 1. juni med 10 deltakere og Grue Venstre som arrangør
3) Elverum 10. oktober med 10 deltakere og Elverum venstre som arrangør

Programsamlinger ble gjennomført:
22. August i Kongsvinger med tema miljø og sosialt ansvar.
17. oktober i Grue med tema småbedrifter og skole/kultur
24. oktober i Stange med tema sosialt ansvar
21. november i Løten med tema skole/kultur

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**