Kontaktinformasjon Oslo Venstre

Her finner du adresser og kontaktinformasjon for Oslo Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


OSLO VENSTRES SEKRETARIAT
Møllergata 16, 0179 Oslo
Tlf: 22 40 43 73
Faks: 22 40 43 51
E-post: [email protected]

Ansatte i partisekretariatet:
Helene Z. Skulstad, mob 994 97 974, sekretariatsleder

Ansatte i bystyregruppesekretariatet:
Karl Arthur Giverholt, tlf 996 45 867, gruppesekretær

PRESSEINFORMASJON
Gå til pressesiden

STYRET I OSLO VENSTRE
Gå til kontaktinformasjon for styret

BYSTYREGRUPPEN
Gå til kontaktinformasjon for bystyregruppen

BYDELSLAGENE
Gå til kontaktinformasjon for bydelslagene

BYDELSUTVALGENE
Gå til kontaktinformasjon for bydelsutvalgsrepresentantene

OSLO UNGE VENSTRE
Gå til Oslo Unge Venstres hjemmeside

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**