Venstre følger opp klimavedtak

Venstre har denne uken tatt tre initiativ overfor byrådet for å sikre gjennomføringen av vedtak om å redusere klimagassutslippene i Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Utenriks, miljø

Foto: Luth

Bystyregruppen har gitt byrådet tre konkrete utfordringer knyttet til tidligere vedtak i bystyret om reduksjon av klimagassutslipp:

* Venstre ber byrådet redegjøre for hvordan store eiendomsbesittere og -utbyggere i Oslo best kan trekkes med i et offentlig-privat samarbeid knyttet til å innpasse nye teknologiske løsninger for energisparing, nye energikilder og energigjenvinning, samt utfasing av bruk av olje til oppvarming.

* Venstre ber byrådet redegjøre for hvilke resultater som er oppnådd så langt når det gjelder reduksjon av klimagassutslipp fra bygg som eies og drives av Undervisningsbygg Oslo KF, Omsorgsbygg Oslo KF, Boligbygg Oslo KF samt for kommunale kulturbygg og kontorbygg.

* Venstre ber byrådet redegjøre for sine planer knyttet til innfasing av nullutslipps- eller CO2-nøytral teknologi i forbindelse med gjennomføring av anbudsrunder for busskjøringsoppdrag i kollektivtransporten.

Les brev til byrådet om offentlig-privat klimadugnad(pdf)
Les brev til byrådet om ENØK-tiltak i kommunale foretak (pdf)
Les brev til byrådet om krav om nullutslipp i kollektivtransporten (pdf)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**